http://www.bizjournals.com/houston/stories/2010/06/28/tidbits3.html?surround=etf&ana=e_article